Contact

RUCONEST® is produced by Pharming Group NV with its headquarters in Leiden, the Netherlands. RUCONEST® is present in more than 20 countries in Europe. To contact us please choose your country or use the general contacts.

General:
info.mail@pharming.com

Pharmacovigilance (Safety):
safety@pharming.com

Medical Information:
medinfo@pharming.com

 

General:
info.al@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.al@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.al@pharming.com

General:
info.at@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.at@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.at@pharming.com

 

Prescribing Information

 

Website:
www.ruconest.eu/at

General:
info.be@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.be@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.be@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.bg@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.bg@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.bg@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.hr@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.hr@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.hr@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.cz@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.cz@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.cz@pharming.com

 

Prescribing Information

 

Aktuální informace o lécích společnosti Pharming Group N.V. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv: www.sukl.cz

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu údajů o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace příbalové informace uživatele (PL).
V případě dotazů na konkrétní lék společnosti Pharming Group N.V. nás kontaktujte na adrese:
medinfo.cz@pharming.com  nebo +420 734 307 844.

General:
info.dk@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.dk@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.dk@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.ee@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.ee@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.ee@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.fi@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.fi@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.fi@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.fr@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.fr@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.fr@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.de@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.de@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.de@pharming.com

 

Prescribing Information

 

Website:
www.ruconest.eu/de

General:
info.gr@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.gr@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.gr@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.hu@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.hu@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.hu@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.ie@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.ie@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.ie@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.it@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.it@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.it@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.lv@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.lv@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.lv@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.lt@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.lt@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.lt@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.lu@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.lu@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.lu@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.mk@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.mk@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.mk@pharming.com

General:
info.no@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.no@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.no@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.pl@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.pl@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.pl@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.ro@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.ro@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.ro@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.rs@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.rs@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.rs@pharming.com

General:
info.sk@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.sk@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.sk@pharming.com

 

Prescribing Information

 

Aktuálne informácie o liekoch spoločnosti Pharming Group N.V. nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv: www.sukl.sk

Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie zo súhrnu charakteristických vlastností lieku (SmPC) a laickej verejnosti informácie z písomnej informácie pre používateľa (PL).

V prípade otázok na konkrétny liek spoločnosti Pharming Group N.V. nás kontaktujte na adrese:

medinfo.sk@pharming.com alebo +420 734 307 844.

General:
info.si@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.si@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.si@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.es@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.es@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.es@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.se@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.se@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.se@pharming.com

 

Prescribing Information

General:
info.uk@pharming.com

 

Pharmacovigilance (Safety):
safety.uk@pharming.com

 

Medical Information:
medinfo.uk@pharming.com

 

Prescribing Information

 

Website:
www.ruconest.eu/uk

 

RUC-INT-2020-0002 April 2020